i

ATMOSFÄRISKT

Vattentyp: Atmosfäriskt

Problem: Ojämn markatmosfär, ej hållbart klimatmönster som orsakar torrperioder, översvämningar och stormar.

Orsak: Avskogning m.m.