i

INLEDNING

Bland det första vi fick lära oss i skolan var vattnets kretslopp. Det får det att verka som att vatten är den oändliga resursen på Jorden. Det vi nog inte fick lära oss är hur vi människor har påverkat och påverkar kretsloppet som ger konsekvenser för Jordens alla system, därmed även oss och allt annat levande på Jorden.

Detta är en färgskala som representerar vattnets olika stadier genom Jordens vattencykel och ger en lättläst introduktion till Stockholm Resilience Centers senaste forskning på området.

Animation/Grafik av: Sara Solén
Ljud/Musik av: Elias Wirtén