i

SÖTVATTEN

Vattentyp: Sötvatten

Problem: Begränsad resurs, brist på rent dricksvatten, ohållbart användande.

Orsak: Överkonsumtion, torka, föroreningar och krig.